Mere om metoden

Erfaringerne med collective impact i USA og Canada viser, at især fem fokusområder er vigtige i samarbejdet for at opnå den ønskede effekt i de igangsatte

Fælles dagsorden

Der skal være en fælles retning i initiativet. Det drejer sig blandt andet om fælles vision, fælles målsætning og fælles forståelse af problemstillingerne.

Gensidigt forpligtende aktiviteter

Alle aktører forpligter sig til at bidrage aktivt i de indsatser der sættes i gang. Og der er fokus på, at aktiviteter sætter i gang på tværs af sektorer.

Fælles målemetode

Ud over at der sættes fælles mål for initiativet skal der skabes en fælles forståelse af hvilke målemetoder, som skal bruges til at understøtte initiativet og som skal ligger til grund for at der kan ske en løbende evaluering.

Hyppig og åben kommunikation

Der skal skabes mulighed for, at der er hyppig dialog mellem alle aktører i initiativet. Desuden skal der være en åben kommunikation som giver mulighed for at alle aktører får nødvendig viden og indsigt samt har mulighed for at bidrage med deres viden.

Fælles sekretariatsfunktion

Der er nedsat et sekretariat, som har ansvaret for at understøtte alliancegruppe, arbejdsgrupper og konkrete indsatser. Sekretariatet sikrer i samarbejde med alliancegruppen, at der er sammenhæng i indsatser, og det bistår i arbejdet med data og måling.

Sekretariatet består af:

Projektleder Hanne Hørlyck, hah08@helsingor.dk, tlf. 41 86 81 94.

Udviklingskonsulent Elisabeth Retz Wessberg, tlf. 25 31 22 80.

Kommunikationskonsulent Susanne Foldberg, sfo12@helsingor.dk, tlf. 25 31 21 37.

Frivillige er altid velkomne til at henvende sig og høre mere om, hvor de kan give en hånd.

 

 

Læs mere om Collective Impact

Metoden Collective Impact er udviklet i Canada og USA, og der findes masser af læsestof på engelsk.

Collective Impact Forum (på engelsk)

tamarack institute: collective impact

Stanford Social innovation Review: collective impact

ELL dreng i cirkel
Vil du høre mere om indsatserne eller bidrage i det konkrete arbejde?

Ring til: 

Projektleder Hanne Hørlyck på 
+45 41 86 81 94

Send os en mail

Du kan læse mere om metoden på Collective Impact DKs LinkedIn side.

Collective impact DK