Elever fik hjælp til at male

På Skolen ved Rønnebær Allé har eleverne haft besøg af et par malere, som har givet dem gode fif til at male deres elevlokale.

Der blev slået to fluer med ét smæk, da elever på Skolen ved Rønnebær Allé onsdag den 4. april havde besøg af et par faglærte malere, som gav dem gode fif til at male deres elevlokale: Lokalet fik en tiltrængt opfriskning – og samtidig fik malerne, Jan Larsen fra Malerfirmaet Egholm A/S og Flemming Nielsen fra firmaet Nielsen & Søn, lagt et par gode ord ind for maleruddannelsen.

- At være maler er et dejligt job, og jeg undrer mig over, at så få elever vælger erhvervsuddannelserne. Det vil jeg gerne gøre mit til at ændre på, siger Jan Larsen.

Han har brugt formiddagen på at guide eleverne i, hvordan man maler. Han har forklaret tekniske detaljer og vist fordelene ved at bruge malerruller frem for pensler, når man maler større flader.

- Det er gået som en leg, og særligt pigerne viser interesse og spørger ind til, hvordan de skal gøre tingene, fortæller Jan Larsen.

Elever med gåpåmod

Også Flemming Nielsen er imponeret over elevernes gåpåmod.

- De har taget godt fat, og jeg har været glad for, at jeg kunne give en hjælpende hånd og komme med indspark til, hvordan de skulle gribe opgaven an, siger han.

Ramme om et 10’er måltid

- Det har været sjovt at lave noget anderledes end bare at sidde på en stol. Vi synes, at resultatet er blevet rigtig godt, fortæller Anine Sommer, der går i 7. klasse på linjen medier og design på Skolen ved Rønnebær Allé.

Hun er en af de 15 elever, som har svinget penslerne i elevlokalet. Hun vil gerne være kunstner og glæder sig over, at hun har lært noget om maleteknikker i dagens løb.

Elevlokalet sættes fint i stand som et led i projektet ’Sund Skole’, som initiativet Et lettere liv står bag på Skolen ved Rønnebær Allé i det kommende år. Meningen er, at lokalet i fremtiden skal danne rammen om servering af et let mellemmåltid i 10-frikvarteret.

- Vi tror på, at eleverne får større lyst til at være i lokalet og hygge sig, når det er sat i stand, siger projektleder Hanne Hørlyck fra Et lettere liv.

Hun er meget glad for, at de to malerfirmaer har valgt at stille op med råd og vejledning til eleverne. På den måde understøtter de nemlig ideen med Et lettere liv, som er, at mange forskellige aktører skal bakke op omkring det samme mål.

I dette tilfælde er målet, at eleverne på Skolen ved Rønnebær Allé skal have sundere madvaner, trives bedre og bevæge sig mere. Ud over malerfirmaerne er en lang række andre aktører involveret i at løfte ’Sund Skole’: DGI, headspace, lokale sportsforeninger, herunder Kronborg Knights og Helsingør Taekwondo, Naturcentret Nyruphus, Center for Job og Oplevelse og Sundhedstjenesten.

Fakta om ’Sund Skole’

  • Hovedpunkter i projektet er, at eleverne får 10’er-mad (et let mellemmåltid), mere bevægelse i undervisningen og tilbud om at deltage i trivselsgrupper. Samtidig har eleverne mulighed for at sætte aktiviteter i gang selv, via en elevpulje hvor de kan søge penge til at føre deres ideer ud i livet.
  • Håbet er, at projektet vil give eleverne en mere varieret skoledag med styrkede fællesskaber – og at det dermed vil øge deres lyst til at komme i skole og bidrage positivt til læring og samvær med lærere og kammerater.
  • ’Sund Skole’ er ledet af Et lettere liv, som er et samarbejde mellem Helsingør Kommune, Socialt Udviklingscenter og Helsefonden. Det løber frem til marts 2019.