Arbejdsgruppens formål

Arbejdsgrupper refererer til alliancegruppen og har til formål at: 

 • Påtage sig ansvar for udvikling og implementering af særligt definerede tematiske indsatser.
 • Afdække særlige problemstillinger.
 • Afsøge og gøre brug af viden med relevans for temaet.
 • Udvikle konkrete bud på mål og indsatser.
 • Beskrive og forelægge foreslåede indsatser for styregruppen.
 • Udvikle og forfine indikatorer, der kan anvendes til at vurdere initiativets fremdrift og resultater.
 • Bruge data som afsæt for at identificere og forfine strategier og indsatser.
 • Sikre koordinering mellem de aktører, der er væsentlige for de opstillede mål.
 • Sikre implementering i praksis.
 • Identificere yderligere ressourcer/aktører, som skal involveres i initiativet.
 • Informere styregruppen om fremdrift og udfordringer undervejs.
 • Nedsætte særlige ad hoc grupper efter behov til særlige opgaver.