Partnere

Vi byder alle velkommen, som har tid og lyst til at hjælpe med at sikre, at alle børn og unge i Helsingør Kommune har et sundt liv.

Ud over deltagere i styrgruppe og arbejdsgrupper vil der alt efter indsatser blive inddraget flere aktører, som skal være med til at gennemføre de indsatser, som arbejdsgrupperne har foreslået, og som styregruppen har vedtaget. Afhængig af de konkrete indsatser vil styregruppe, arbejdsgrupper og sekretariat tage kontakt til relevante partnere for at få realiseret indsatserne. Det vil sige, at der vil være en bred kreds af partnere fra forskellige sektorer, som sammen skal løfte opgaven med de konkrete indsatser for at sikre, at alle børn og unge i Helsingør Kommune har et sundt liv.

Partnere kan fx være medarbejdere i skoler og dagtilbud, frivillige i foreninger eller en virksomhed.

Bliv en del af Et lettere liv

ELL dreng i cirkel
Vil du høre mere om indsatserne eller bidrage i det konkrete arbejde?

Ring til: 

Projektleder Hanne Hørlyck på 
+45 41 86 81 94

Send os en mail