Sekretariat

Det understøttende sekretariat står for den løbende koordinering og understøttelse af initiativet med bl.a. proces- og målekompetencer.

Sekretariatet fastsætter hvert kvartal procesmål, der fungerer som retningsgivende for sekretariatets arbejde.

Desuden udarbejdes halvårlige projektplaner, som skitserer de aktiviteter, der knytter sig til procesmålene. Projektplanerne tager afsæt i den projektskitse, som er grundlaget for initiativet.

Sekretariatet har løbende dialog med styregruppen om projektplaner og procesmål.

ELL dreng i cirkel
Vil du høre mere om indsatserne eller bidrage i det konkrete arbejde?

Ring til: 

Projektleder Hanne Hørlyck på 
+45 41 86 81 94

Send os en mail