Sund Skole - Skolen ved Rønnebær Allé

I resten af projektperioden koncentrerer Et lettere liv kræfterne om at give en gruppe udskolingselever et sundhedsmæssigt løft.

Et lettere liv i Helsingør Kommune arbejder for at mindske overvægten og fremme trivslen blandt børn og unge.

Der er et særligt fokus på børn og unge i boligområderne Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvest.

I resten af projektperioden har Et lettere liv besluttet at koncentrere alle kræfter om et stort projekt på Skolen ved Rønnebær Allé. Projektet, 'Sund skole', har fokus på, at eleverne skal bevæge sig mere, spise sundere og trives bedre. 

Sigtet med Sund skole er, at alle elever skal have lyst til at gå i skole hver dag og lære noget.

Mål: Alle skal:

• Have noget sundt at spise inden frokost.

• Bevæge sig i undervisning og pauser.

• Føle at de har venner og er en del af fællesskabet.

• Føle, at de er gode nok – og holde af sig selv, som de er.

• Have mulighed for et sjovt fritidsliv.

• Være trygge ved at gå til terminsprøver og eksaminer.

Læs mere om Sund skole 


Bak op om os

Borgmester Benedikte Kiær:

'Jeg vil klart opfordre til at bakke op om Et lettere liv. Det er så vigtigt, at børn og unge får mulighed for at røre sig - for det giver gladere børn, der også får glæde af at være en del af fællesskabet med jævnaldrende.'

Læs vores flyer
ELL dreng i cirkel
Vil du høre mere om indsatserne eller bidrage i det konkrete arbejde?

Ring til: 

Projektleder Hanne Hørlyck på 
+45 41 86 81 94

Send os en mail